Bảo mật cơ bản web với wordpress

Vấn đề bảo mật website nói chung và bảo mật website wordpress là một vấn đề rất được quan tâm. Vì có rất nhiều hacker muốn phá web của bạn. Nhiều khi có lý do chẳng hạn như bạn là đối thủ, hay một nguyên nhân nào đó, nhưng cũng nhiều khi chẳng có mục đích gì, chỉ là thích. Hôm nay sẽ nói về vấn đề này để giúp các bạn, cũng như thiếu sót chỗ nào đóng góp để vấn đề bảo mật web được tốt hơn.

Thêm Editor vào customize wordpress

Việc thêm editor vào cusomter giúp cho theme của bạn linh động hơn rất nhiều.
Mình đang làm một theme mà trên header của mình có phần tiêu đề cho phép người dùng nhập vào.
Để có linh động và ứng dụng được nhiều, thay vì chọn textarea, input ( vì nó tính cứng nhắc ) nên mình đã chọn Editor để giải quyết vấn đề này.